Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

NHẠC PHẬT
► Track List:

1. Hoa Liên Nước Chảy                             2. Vu Hoa Đài
3. U Lan                                                         4. Hiếu Mục Cam Lộ
5. Đèn Xanh Trăng Thuần                         6. Hiếu Mộng Diệp
7. Cảm Gió Ngắm Trăng                            8. Băng Tâm Ngọc Hồ
9. Tiếng Chuông Sáng Sớm                       10. Nam Mô A Di Đà Phật Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét