Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

TÌNH YÊU


" Tình yêu một phần là do duyên phận.
Đôi khi, không cần phải cố gắng quá để có được tình yêu.
Người đến, người đi trong  đời là điều không tránh khỏi.
Người muốn đi, ta không thể giữ,
người quyết tâm đến, ta đừng nên tránh.
Đến rồi có ở lại hay không là quyền của họ.
Ta có làm gì cũng bằng thừa.

Trên thế giới này, có rất nhiều loại người,
Có thể khiến ta khóc, có thể làm ta cười....
Có thể khiến ta vui, có thể làm ta khổ....
Cố gắng yêu một người, cố gắng lựa chọn họ?
Chi bằng dùng cố gắng  đó,
Để tránh làm mình khổ, và khiến mình vui ...? "


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét