Thứ Sáu, 16 tháng 2, 2018

TH

 

 Ánh sáng trong cuộc đời ở khắp mọi nơi
 Chỉ nhìn thấy bằng niềm tin hạnh phúc
 Nếu bạn đau buồn, trách mình quá mức
 Thì sẽ chẳng bao giờ có lúc nào nhận ra
 Thế nên là chớ có kết thúc đời mình nha 
  Nhiều niềm vui lắm, phờ ri (free) sao chẳng lấy ..
  Nếu cứ mãi buồn là đời ta phí đấy 
  Sẽ chẳng bao giờ thấy, cuộc sống đẹp tươi .....! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét